søndag den 18. maj 2014Accept kontra fornægtelse?


Fornægtelse er det modsatte af accept. Accept er en energi, der inkluderer. Fornægtelse er en skubbe-­væk-­energi.

At være et helt menneske inkluderer alting, alle dele af selvet, og kan ikke manifestere sig i nærvær af fornægtelse. At ekskludere noget udelukker det fra at være rummet i ubetinget kærlighed.

Alle vores problemer i livet kan reduceres til at være en konsekvens af fornægtelsen af vores følelser. Et forhold mellem sindet og mennesket i os (vores følelser). Vi er både
fornægteren (dommeren) og det fonægtede (det dømte).

Fornægtelse er en modstand mod at erfare. ”Jeg vil ikke se, høre, mærke, føle, tænke, smage eller lugte”. At føle sig som en fornægtet del af selvet er alt andet end en behagelig oplevelse, og vi er ofte villige til at gå rigtig langt for at få accept. Som barn er der næsten ingen grænser for hvor langt vi vil gå for at få kærlighed, mad, ting og tag over hovedet.

Accept bevæger sig for at inkludere og fornægtelse bevæger sig for  at ekskludere. 

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar

Accept kontra fornægtelse

Hvad er forskellen på accept og fornægtelse? Fornægtelse er det modsatte af accept. Accept er en energi, der bevæger sig for at inklude...