søndag den 18. maj 2014

Hvad er et ego?


Dit ego er den del af dig, som genkender dig som dig. Uden et ego, ville du ikke være i stand til at skelne mellem dig selv og alt andet. Egoet er din fornemmelse af et ”jeg” (et personligt selv). Ego'et i sig selv er ikke noget problem, det er den manglende accept af egoet og dets funktion, der er problemet.

Den del af det personlige selv du identificerer dig med, kaldes ego. Hver gang du siger, jeg er, jeg gør eller jeg har, udtrykker du en selvopfattelse, en mental definition på et fragment af dit ego. Summen af dine selvopfattelser er dit ego – som er den del af selvet, som befinder sig over vandlinien i isbjerg-metaforen.
Når du adskiller dig fra dit indre selv, yin, så bliver du til et ydre selv, et mentalt selv – kaldet ego-fragment.

I det lag af det personlige selv (egoet), vi lever i, er vi fragmenterede. Hvis du forestiller dig laget som et puslespil, der består af en given mængde brikker, så repræsenterer hver enkelt brik et fragment af hele billedet (egoet). Hver enkelt brik er adskilt fra de andre brikker. Hver fragment af dit ego er adskilt fra de andre fragmenter af dit ego, og er en rolle, en attitude eller tilstand du træder ind i. Når vi for eksempel taler om at træde i karakter, taler vi om et skift fra en ego-tilstand (karakterløs) til en anden ego-tilstand (mere karakterfast).

Vi lever i sindet - den mental verden – som er den del af isbjerget, som er over vandlinien.
Når en følelse fornægtes, så er der en brik, der forlader helheden. Sindet skubber den del af selvet ud, som ikke kan accepteres, og ud af resten skaber sindet et ego - i denne sammenhæng kaldet et ego-fragment. For eksempel cutter du en svag (såret) del af, og ud af resten skaber sindet et ego, som for eksempel defineres som styrke. Nu har du et ego-fragment, som siger: ”Jeg er stærk”, og som fornægter en såret følelse, der af sindet bliver defineret (dømt) som svag. Følelsen bliver holdt tilbage (lagret) indeni kroppen, og ego-fragmentet bliver så dit ydre, din facade, din identitet og sociale maske. 

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar

Accept kontra fornægtelse

Hvad er forskellen på accept og fornægtelse? Fornægtelse er det modsatte af accept. Accept er en energi, der bevæger sig for at inklude...