søndag den 18. maj 2014Hvordan behandler du dine følelser?


Vores ”negative” følelser er ikke skabt i nu'et, hvor vi oplever dem. Negative følelser er "sår", som stammer fra fortidens traumatiske erfaringer. Vores problemer med os selv og andre er bygget op omkring "sår", som aldrig er blevet accepteret, forløst og taget læring fra. . . 


Alle vores problemer kan ses som en konsekvens af, at vi i fortiden har undladt at acceptere det, i os selv, som følte sig skidt tilpas. 

Før jeg viser dig, hvordan du kan acceptere dine følelser, vil jeg tydeliggøre, hvad det er, vi ubevidst gør, som hindrer accepten i allerede at eksistere.

Vi opfatter negative følelser som noget, der skal bekæmpes. Vi kæmper med os selv, og vi kæmper med vores følelser – vi kæmper med vores udseende, vægt, fortid, børn, partner, søskende, jalousi, forældre, sygdom, depressioner, vrede,
ensomhed, frustrationer, selvhad, tomhed, indre dæmoner, sorger, savn og længsler.

Når vi møder noget, vi ikke umiddelbart føler os godt tilpas med, reagerer vi med modstand – det ”negative” skal skubbes væk,  ubehaget skal bekæmpes. Under overfladen af vores forestilling om, at vi er sociale væsener, eksisterer der en tro på, at negativt skal bekæmpes med negativt. Udadtil lever vi i vores positive forestillinger om os selv, mens vi indadtil har en negativ interaktion kørende med os selv. I den indre dialog kan du iagttage dig selv træde ind i rollen som den bedrevidende forældre overfor en del af dit selv. Du kan irettesætte dig selv, belære dig selv, skælde ud på dig selv, bebrejde dig selv, kritisere dig selv, moralisere over dig selv, nedgøre dig selv og så videre.

Hvad er en negativ følelse?

En ”negativ” følelse kan for eksempel være en følelse af
usikkerhed, frustration, ensomhed, fjendtlighed, jalousi, tomhed, angst, vrede, tvivl, forvirring, utryghed eller bekymring. En negativ følelse kan defineres som en barne-del af selvet. Det indre sårede barn. En del af dit selv, som aldrig blev mødt og anerkendt som en værdifuld del af selvet, men blev ladt tilbage i barndommens glemsel.

At være barnlig (lig et barn) opfatter vi ofte som et skældsord.  ”Vær ikke et lille barn (uselvstændig), vær stor og stærk (selvstændig) og perfekt”.

Kan man se følelser?

Hvis du gerne vil vide hvordan en fornægtet følelse ser ud, så kan du vælge at visualisere en følelses-del af selvet. Du kan spørge: ”Hvordan ser et utrygt barn ud”. Eller du kan spørge: ”Hvis utryghed havde en krop, hvordan ville den så se ud”. 

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar

Accept kontra fornægtelse

Hvad er forskellen på accept og fornægtelse? Fornægtelse er det modsatte af accept. Accept er en energi, der bevæger sig for at inklude...